Svenska kyrkan

Förtroendevald i Svenska kyrkan Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan är ett uppdrag med rötter långt tillbaka, faktiskt ända i medeltiden.

Biskoparna i Svenska kyrkan efter millennieskiftet Biskoparna har formellt och reellt en stark ställning i Svenska kyrkan även efter millennieskiftets stat-kyrkareform. Oro för den saken uttrycks ibland. Det finns frågor som behöver diskuteras.

De politiska partierna i Svenska kyrkan Det är inte de politiska partierna, sekulära och med medlemmar från alla religiösa schatteringar, eller ingen religiös tro alls, som ska uppträda i de kyrkliga valen. Det ansvaret bör i stället ligga hos de partimedlemmar som tillhör Svenska kyrkan.

Församlingsindelningen i Stockholms innerstad – en historisk berättelse Alltsedan Stockholm grundades och så småningom fick sin första kyrka har stadens mitt förändrats, under många skeden i mycket snabb takt. Inte minst gäller det 1900-talet. Det som började med Solna församling står inför förändringar. Här skildras historien.

Församlingsindelningen i Stockholms innerstad – behovet av förändringar Det finns inte längre utrymme för att vänta med en förändrad församlingsindelning i Stockholms innerstad. 

Samerna och Svenska kyrkan Det finns en flerhundraårig historia av förtryck också från Svenska kyrkans sida mot samerna i Sverige.