Stat-kyrka

Kompendier och uppsatser

Stat-kyrkareformens historia  -  en genomgång av initiativ, utredningsarbete och reformer 1956-99 (med notiser från den tidigare historien)

Förteckning över statliga utredningar i kyrkliga frågor och deras ledamöter 1918-55 

Förteckning över betänkanden, propositioner, skrivelser och vissa andra offentliga dokument från åren 1956-99 

Förteckning över stat-kyrkautredningarna och deras ledamöter 1956-99 

Föredragning om stat-kyrkafrågan för Riksdagens kulturutskott i samband med behandlingen av den kyrkoantikvariska ersättningen 

Några inlägg i diskussionen

Den kyrkoantikvariska ersättningen. Artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Inger Davidson, Carl Gustaf von Ehrenheim, Bertil Hansson, Carl Axel Petri och Anders Svärd 

Stat-kyrkareformen efter 10 år. Artikel i Kyrkans Tidning tillsammans med Carl Gustaf von Ehrenheim.

Kungen och bekännelsen. Artikel i Svensk Kyrkotidning.