Minnen

Min egen historia

Bit för bit hoppas jag med tiden, men inte riktigt ännu, kunna fylla på med minnen och kommentarer som anknyter till olika faser i mitt liv och om olika skeden av min yrkesverksamhet. 

In memoriam

Bengt Kindbom 

Carl-Einar Nordling 

Sven Håkan Paulson 

Carl-Eric Lundgren