Agneta Ekström

Personlig presentation. Agneta

Drakduken och skogstomten, Signe Sohlman och Nanna Bendixson i 1800-talets konstliv. Uppsats 60p. 

Konst utan bilder. Aftonbladet som borgerlig offentlighet, år 1869. Magisteruppsats. 

”Offentligen och med ordets makt”. Två publika konstarrangemang i Göteborg 1869. Masteruppsats.