Löpsedel

Staten och trossamfunden – kyrka-statfrågans historia

Vägen från den tidigaste debatten till millennieskiftets kyrka-statreform -  en genomgång av initiativ, utredningsarbete och reformer 1956-99 (med notiser från den ännu tidigare historien). Se Stat-kyrkafrågan! 

Kungen och Svenska kyrkan

Måste kungen vara medlem i Svenska kyrkan? Det senaste beslutet är mer än tio år gammalt, men frågan ställs ändå ofta. Se Stat-kyrkafrågan!